Gysbreght van Aemstel: the movie!

Net als voorgaande jaren behandelen we in vwo 5 de tragedie Gysbreght van Aemstel van Joost van den Vondel. Enige voorkennis hebben mijn leerlingen al, omdat we samen met de vakgroep Engels de Renaissance behandelen. Toch merkte ik afgelopen jaren dat ik niet echt gelukkig werd om de Gysbreght in een aantal lessen klassikaal te lezen. Dat vind ik een tekortkoming van mezelf, want ik moet diegene zijn die mijn leerlingen weet te boeien met dit verhaal. Maar ondanks een leuke Prezi en wat interessante anekdotes, zag ik dat mijn leerlingen maar bar weinig van het verhaal snapten. Dat moest dit jaar anders!

Allereerst heb ik de Gysbreght ingeleid door middel van een filmpje en wat theorie. Daarna heb ik de opdracht uitgelegd: ieder groepje moest een gave animatie maken van het bedrijf dat ze kregen toegewezen (dit stuk telt 5 bedrijven net zoals in een tragedie). Door middel van Wheel Decide heb ik vijf groepen gemaakt. Uiteindelijk maken we met heel de klas Gysbreght van Aemstel: the movie!

Brainstorm GysbreghtLeerlingen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben het betreffende bedrijf in stilte gelezen. Daarbij werden aantekeningen gemaakt, waarbij ook de link gelegd moest worden met de kenmerken van een tragedie. Vervolgens heb ik laten zien welke mogelijkheden er zijn om een animatie te maken en dat het handig is om een script te schrijven. Daarna vlogen de ideeën over de tafel; intelligente en gedetailleerde vragen werden gesteld en langzaam ontstond ieders animatie.

En dan gaat het echte werk beginnen: scripts werden ingesproken, attributen werden gemaakt of gekocht, een groen scherm en camera werden geregeld, laptops & tablets werden meegenomen… iedereen was heerlijk bezig. Schitterend om mijn leerlingen zo actief bezig te zien met een werk uit de renaissance! Sommige leerlingen waren ver na schooltijd nog bezig met het maken van de animatie (en nee, dat was niet de dag voordat het af moest zijn).

Schetsen personages GysbreghtLeerlingen spreken hun animatie inDe Gelderlander was aanwezig tijdens de presentaties

Tijdens de presentaties was een journalist en fotograaf van de Gelderlander aanwezig. Leerlingen lieten vol trots hun gemaakte werk zien! Uiteindelijk is dit het eindresultaat geworden: Gysbreght van Aemstel: the movie!

Ik ben echt enorm trots op mijn leerlingen. In de evaluatie kwam naar voren dat ze het een erg motiverende opdracht vonden. Opvallend, want ze wisten dat ze hier geen cijfer voor zouden krijgen (en dat zegt iets over de intrinsieke motivatie).

Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat ze meer van de Gysbreght hebben begrepen dan wanneer we dit werk klassikaal hadden behandeld. Van te voren heb ik tegen de klas gezegd dat ik een verrassing voor ze heb, als deze video meer dan 1000 views in een maand tijd krijgt. Help jij mijn leerlingen een handje door ernaar te kijken? Ik hoop voor hen dat dat lukt!