Lezingen

Arnoud Kuijpers verzorgt ook lezingen over onderwijsvernieuwingen. Op een inspirerende en interactieve wijze maakt hij het publiek enthousiast door het vertellen van zijn onderwijsvisie.

Op Radboud Docenten Academie in Nijmegen heeft Arnoud samen met Gisbert van Ginkel een masterclass verzorgd, als nascholing voor bètadocenten (januari 2015).

Logo HAN
Arnoud heeft samen met Rutger Cornelissen een gastcollege gegeven over Flipping the Classroom, oor aankomende docenten Nederlands op de HAN in Nijmegen. Tijdens dit college wisten ze de studenten op een inspirerende wijze enthousiast te maken om dit principe zelf in de klas toe te gaan passen.

Op 13 november 2014 vond het Talent Docentencongres Nederlands voor docenONW000-WTK-logo-congres-LR-e1390987003562-250x230ten in het voortgezet onderwijs plaats in Amsterdam, georganiseerd door Malmberg. Hier sprak Arnoud over Flip je les Nederlands.

Arnoud heeft bij het Lerarencongres in Den Bosch een lezing over Flipping the Classroom gegeven. Hier vertelde hij over het principe, de voor- en nadelen en hoe je de concrete toepassing ervan in de klas.

Daarnaast heeft hij gesproken op de conferentie van het HSN 2013 (het schoolvak Nederlands) samen met Rutger Cornelissen. Tijdens HSN 2014 heeft Arnoud hier wederom een lezing verzorgd.

Tijdens het Onderwijscafé in Nijmegen heeft Arnoud in 2013 een lezing verzorgd over zijn
ervaring in het onderwijs.

onderwijscafe