Over Arnoud Kuijpers

Digi-Taal is opgericht door Arnoud Kuijpers. Hij heeft Nederlands gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en behaalde daarna zijn eerstegraads lesbevoegdheid. Hij heeft met veel plezier lesgegeven op het Candea College in Duiven (5 jaar), Colegio San Nicolas op Aruba (2 jaar) en momenteel op het Johan de Witt in Den Haag.

Zijn interesse in de lespraktijk heeft geleid tot vernieuwende ideeën over het onderwijs. In de verschillende blogs die hij schrijft, verwoordt hij zijn visie.

Inmiddels heeft hij zich gespecialiseerd in het gebruik van ICT in het onderwijs. Zo staan er op zijn YouTube-kanaal meer dan zeventig uitlegfilmpjes. Daarnaast geeft hij in heel Nederland workshops en lezingen over onder andere het gebruik van educatieve apps, Flipping the Classroom, blended learning en onderwijsvernieuwing. Met het maken en bedenken van een Google Drive Map speciaal voor docenten Nederlands, blijft hij zich ook nog inzetten voor zijn eigen vak.